La Plataforma +MACBA +Cultura reclama que es mantingui un diàleg constructiu que permeti l'ampliació del CAP Raval Nord i la del MACBA

Davant de l’ocupació de la Capella de la Misericòrdia, la plataforma demana serenitat necessària per a que els grups municipals i els experts continuïn estudiant les diferents propostes, tant per a l’ampliació prevista del MACBA com per a construir un nou edifici per al CAP del Raval Nord.

Existeixen dos projectes per a l'ampliació i reforma del CAP Raval Nord a la seva ubicació actual

1

Projecte de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya

Dossier Generalitat de Catalunya

Encaix volumètric per a l'ampliació i la reforma del CAP Dr. Lluís Sayé a l'edifici del dispensari antituberculós de Barcelona, BCIN

2

Projecte dels Arquitectes de la UPC

Informe urbanístic i arquitectònic per l'encaix d'un nou CAP al Raval Nord en dos indrets concrets: l'entorn urbà de l'antic dispensari antituberculós i el de la casa de la Misericòrdia

cap.png

Projecte arquitectes UPC

Projecte Direcció General Patrimoni Generalitat Catalunya

Ampliació i reforma del CAP Raval Nord

Per què CatSalut rebutja els projectes?

CatSalut rebutja els projectes senyalant que sota la plaça Terenci Moix hi ha ubicada una subestació elèctrica, que entrarà en funcionament en un futur. El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya afirma que les subestacions no són perilloses als centres urbans, i de fet a Barcelona n’existeixen 15 en funcionament.

 

A continuació adjuntem els Informes sobre la comptabilitat de les dubestacions elèctriques blindades (GIS) en centres urbans i sobre la Medició de les radiacions no ionitzades en subestació Eixample.

Conclusió de l'informe:

1‐ Es constata que en tots els valors mesurats en els punts que s'indiquen en el certificat de mesura que s'adjunta, situats sobre la planta de l'estació transformadora, no se superen en les condicions de màxima càrrega el valor de 1μT.

2‐ Per tant, en tots els casos el valor del camp magnètic és molt inferior al màxim de 100 μT que estableix la normativa reguladora en la proximitat d'estacions transformadors en la instrucció RAT‐14, apartat 4.7 del Reglament sobre les condicions tècniques i de Seguretat en instal∙lacions elèctriques d'alta tensió.

Pla estratègic del MACBA

Pla estratègic del MACBA 2022: Reptes i objectius

1_1.jpg

En vermell, la Capella de la Misericòrdia - Espai per ubicar la Col·lecció MACBA